Rodzaj działalności

Branża

Szacowana ilość generowanych dokumentów:

kosztowych

zakupowych

sprzedażowych

Transakcje zagraniczne:Liczba pracowników:

zatrudnionych na umowę o pracę

zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Wymagana obsługa w języku obcym:

 tak nie

Dodatkowe informacje/uwagi/sugestie:

Kontakt: