VIP Connect

Oferujemy platformę WWW VIP Connect, która pozwoli zarządzać i kontrolować firmę z każdego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową lub tablet.

Główne funkcjonalności systemu to:
  1. Elektroniczne repozytorium dokumentów księgowych – dostęp on-line do elektronicznych obrazów faktur na potrzeby archiwizacji i dostępu do danych,
  2. Elektroniczne repozytorium dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,
  3. Możliwość własnego tworzenia przez Klienta folderów i przechowywania dokumentacji firmy,
  4. Workflow – proces opisu faktur, uzgadnianie i wyjaśnianie kwalifikowalności wydatków – współpraca on-line na dokumentach,
  5. Dostęp on-line do bieżących wyników i raportów finansowych,
  6. Dostęp on-line do zobowiązań podatkowych i ZUS,
  7. Timesheet -€“ ewidencja czasu pracy pracowników.